POVRTARSTVO
ĐUBRENJE LISNATOG POVRĆA

Ovoj grupi pripada povrće koje se gaji zbog lista.

SPANAĆ, MATOVILAC, SALATA
U vrtu novembar je vreme direktne setve spanaća i matovilca na otvorenom prostoru ili plasteniku . Pre setve ili sađenja obavezno zemljište treba pripremiti za setvu što uključuje i đubrenje mineralnim đubrivima. Pre setve spanaća i matovilca preporučujemo đubrenje NPK formulacijama NPK 7-20-30 + Fe + Zn ili sulfatnim đubrivom NPK 5-20-30 + 26 SO3 u količini od 50-70 g/m2 plus 15-20 g/m2 UREE 46% N. Za manje površine na tržištu se mogu navedena đubriva nabaviti u malim pakovanjima od 3 kg pod nazivom FLORINI.
Treba naglasiti da se pri đubrenju spanaća prednost daje hloridnim formulacijama đubriva zbog toga jer hlor smanjuje nakupljanje nitrata u lišću i takođe spanać se lagano prihranjuje KAN-om 27% N + 4,8 MgO u količini od 10 g/m2.
Pri izboru đubriva za đubrenje zemljišta pre sađenja rasada zimske salate treba znati da je salata osetljiva na visoku koncentraciju soli u zemljištu, što kod nje može izazvati ivičnu palež lista, kasnije glavičenje i rahle glavice salate. Pa stoga treba koristiti sulfatna đubriva kao što je NPK 5-20-30 + 26 SO3 u količini od 50 g/m2 ili isto tako sulfatno đubrivo NPK 7-14-21 + 2 MgO + 18 SO3 u količini od 70 g/m2. Pred sađenje takođe treba dodati i 15-20 g/m2 UREE 46% N.
Prvo prihranjivanje salate dolazi u stadijumu 6-7 listova, kada se koristi 10 g/m2 KAN-a 27% N + 4,8 MgO, a druga prihrana je 2-3 nedelje pre berbe kada se takođe koristi 10 g/m2 KAN-a 27% N + 4,8 MgO. Znači ukupno u obe prihrane koristi se 20 g/m2 KAN-a 27% N + 4,8 MgO.

 

 

SADRŽAJ