POVRTARSTVO
ĐUBRENJE MAHUNASTOG POVRĆA

PASULJ, GRAŠAK
Grašak je biljka kratke vegetacije, zbog toga mora imati potrebna hraniva u lako pristupačnom obliku. Prinos 4,6 t/ha.
To su kulture osetljive na stajsko đubrivo i ostala organska đubriva. Pripadaju porodici leguminoza kojima je zajednička osobina da na korenu imaju simbiotske bakterije, posredstvom kojih se delmično snabdevaju N iz vazduha. Isključivo se đubre mineralnim đubrivima i samo pri pripremi zemljišta za setvu. Prihrana se ne obavlja, jer se povećava bujnost, a smanjuje cvat i plod.
Pasulj mahunar i zrnaš seju se krajem 4 meseca ili početkom maja.
Grašak-setva može započeti već u rano proleće i to čim vremenske prilike dozvoljavaju.
Pasulj mahunar i zrnaš i grašak osetljivi su na kiselu reakciju zemljišta, pa za zemljišta kiselija od pH 5 treba predvideti primenu kreča.
Osnovnu obradu najbolje je provesti kasno u jesen ili zimi, međutim obavlja se i u proleće zavisno od pretkulture. Po površini se rasipa 700 kg/ha NPK 7-14-21 + 2MgO + 18SO3 ili 500 kg/ha NPK 7-20-30 + Fe + Zn i posle toga zemljište se preore ili prekopa.
U priptemi zemljišta za setvu dodaje se 100 kg/ha Uree + 46% N, treba izbegavati preterano usitnjavanje (freziranje) jer do nicanja može nastati pokorica, što otežava nicanje i može biti uzrok neujednačenog nicanja, a zbog toga i nejednoličnog useva.

 

 

SADRŽAJ